Chính sách bảo mật thông tin

Kedma Việt Nam xin cảm ơn sự tin tưởng của Quý Khách hàng cho các sản phẩm của chúng tôi. Để phục vụ Quý Khách hàng được tốt nhất, chúng tôi công khai và áp dụng chính sách bảo mật thông tin dành riêng cho sản phẩm được mua bán trực tuyến tại website https://kedma.vn.

1. CÁCH THỨC THU THẬP

Chính sách bảo mật thông tin này giải thích các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, xử lý và bảo vệ các thông tin đó.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua, nhưng không giới hạn ở phương tiện sau đây:

(a) Khi bạn mua sắm trên hoặc duyệt trang website https://www.kedma.vn

(b) Khi bạn mua sắm tại các cửa hàng truyền thống của chúng tôi.

(c) Khi bạn kết nối với chúng tôi thông qua truyền thông xã hội hoặc tham dự các sự kiện tiếp thị của chúng tôi.

(d) Khi bạn chấp thuận và đồng ý trở thành thành viên của chương trình Thành viên Kedma, cho dù thông qua phương thức vật lý hoặc điện tử.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật thông tin này trong từng thời điểm bằng cách đăng các phiên bản cập nhật lên Website và/hoặc bằng việc gửi thư điện tử cho bạn. Việc  bạn tiếp tục là thành viên, truy cập vào và/hoặc sử dụng Website sẽ được xem như là đồng ý với, và chấp nhận toàn bộ những thay đổi được thực hiện trong từng phiên bản cập nhật. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại các thông tin cập nhật về cách thức chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.

2. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn khi chưa có sự đồng ý của bạn (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chấp nhận). Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của  bạn cho chúng tôi,  bạn thông qua website đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, và xử lý Dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích được nêu tại Mục 3 của Chính sách bảo mật thông tin này.

Các loại Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) họ và tên; (b) địa chỉ nhà; (c) ngày sinh; (d) địa chỉ thư điện tử  của quý vị; và chỉ khi thích hợp (e) tên người dùng và mật khẩu; (f) địa chỉ nhận hóa đơn và giao hàng; (g) số chứng minh cá nhân/căn cước công dân; và (h) các thông tin khác của bạn mà có thể được yêu cầu một cách hợp lý để chúng tôi cung cấp cho bạn các Dịch vụ được nêu tại Mục 3 dưới đây.

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp các sản phẩm dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm dịch vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 1. Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và chiến dịch của chúng tôi và các bên thứ ba là đối tác kinh doanh của chúng tôi thông qua thư điện tử, tin nhắn SMS và thư gửi qua đường bưu điện (trong trường hợp chúng tôi đã có sự đồng ý rõ ràng của bạn).
 2. Cho phép bạn mua các sản phẩm và dịch vụ được chào bán thông qua Website.
 3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của bạn với chúng tôi.
 4. Gửi cho bạn các sản phẩm và/hoặc sản phẩm mẫu.
 5. Thông báo cho bạn về các cập nhật, thay đổi và phát triển liên quan đến chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi.
 6. Thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách bảo mật này, và các chính sách hoặc dịch vụ khác của chúng tôi.
 7. Cung cấp cho bạn các tư vấn phù hợp với cá nhân bạn.
 8. Trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi từ bạn.
 9. Duy trì và vận hành Website.
 10. Quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của chúng tôi.
 11. Thuê các bên thứ ba là các đối tác kinh doanh và các bên xử lý dữ liệu để thực hiện một số khía cạnh nhất định của các dịch vụ.
 12. Lập hồ sơ khách hàng, phân tích và nghiên cứu thị trường để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.
 13. Ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, phân tích và quản lý rủi ro thương mại.
 14. Các mục đích khác có liên quan một cách hợp lý đến các dịch vụ nêu trên.

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa và được truy cập từ các máy chủ được đặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin này, bất kể là các Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ hay truy cập từ bất kỳ nơi nào.

4. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của bạn và pháp luật cho phép. Đối tượng tiếp cận Dữ liệu cá nhân của bạn được liệt kê dưới đây:

4.1 Tiết lộ cho các công ty liên kết thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY (có thể) bao gồm nhiều pháp nhân/các đơn vị phụ thuộc và công ty liên kết được đặt tại cả trong và ngoài Việt Nam. Chúng tôi có thể chia sẻ cho mục đích báo cáo trong nội bộ công ty, nghiên cứu và phân tích thị trường, quản lý quan hệ khách hàng và các mục đích kinh doanh và pháp lý có liên quan khác. Chúng tôi yêu cầu các pháp nhân và công ty liên kết đó bảo vệ Dữ liệu cá nhân nêu trên phù hợp với pháp luật và các quy định được áp dụng và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, và không sử dụng Dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

4.2 Tiết lộ cho các bên thứ ba là đối tác kinh doanh:

Các đối tác kinh doanh thay mặt chúng tôi để thực hiện nhiều dịch vụ khác. Khi đó, Kedma có thể cho phép các đối tác sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc cho các sự kiện để phân tích và nghiên cứu thị trường, quản lý quan hệ khách hàng và để đáp ứng các đơn đặt hàng của bạn qua Website. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp các Dữ liệu cá nhân cho các đối tác kinh doanh cần để thực hiện các dịch vụ của họ và chúng tôi yêu cầu các đối tác kinh doanh đó bảo vệ các Dữ liệu Cá nhân nêu trên phù hợp với pháp luật và các quy định được áp dụng và Chính sách bảo mật này, và không sử dụng Dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

4.3 Các tiết lộ khác:

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các yêu cầu của bạn nếu có, (a) tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các cơ quan quản lý; (b) bảo vệ hoặc giữ an toàn cho các quyền hoặc tài sản của các khách hàng và người lao động của Kedma; và/hoặc (c) thực hiện các biện pháp khẩn cấp để nhằm mục đích đảm bảo cho sự an toàn của các khách hàng, Kedma, hoặc công chúng.

5. THU HỒI, CHẤP THUẬN, CẬP NHẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu bạn rút lại sự đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và chiến dịch mới, hoặc bất kỳ các dịch vụ nào khác, bạn có thể làm như vậy bằng cách:

 1. Hủy đăng ký Website của chúng tôi;
 2. Nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trong (các) thư điện tử chúng tôi gửi cho bạn;
 3. Gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH OJRT BEAUTY
Địa chỉ: 225/2 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (+84) 028 7300 3902

Xin lưu ý rằng nếu bạn lựa chọn rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, thì có thể chúng tôi sẽ không cung cấp được cho bạn một số hoặc toàn bộ các dịch vụ.

Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ đều chính xác và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của thành viên trên Kedma.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Kedma sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Kedma.

Ban quản lý Kedma yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Kedma không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng gửi thư yêu cầu, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc cách thức chúng tôi xử lý sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên lạc với Nhân viên của chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử đến kedmavn.cs@gmail.com

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần 30 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn trong trường hợp bạn muốn cập nhật thông tin chi tiết hoặc rút lại sự đồng ý của mình.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo Mật Thông Tin. Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với số hotline: 028 7300 3902 hoặc qua email: kedmavn.cs@gmail.com từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 09:00 – 18:00 (trừ các ngày lễ).

Chúc Quý khách hài lòng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!

Giỏ Hàng
kedma kedma kedma
Scroll to Top